دانشگاه و صنعت بر روی خط گسل
49 بازدید
محل نشر: دانشگاه صنعتي اصفهان / 1381
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی