دین و جهانی شدن
49 بازدید
محل نشر: بازتاب اندیشه » تیر 1381 - شماره 28 »(8 صفحه - از 55 تا 62)
نقش: مصاحبه شونده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
قرآن در یک تقسیم‏بندی دو بخش اساسی دارد: سوره‏های مکی دربردارنده‏ی اصول حاکم و تغییرناپذیرند، و سوره‏های مدنی نحوه‏ی الگوسازی منطقی و صحیح را بیان می‏دارند. باید گوهر دین را به مردم عرضه کرد و آنان را از احکام ظاهری دور ساخت. عقلانیت موجود در اندیشه‏ی غربی، فردگراست؛ حال آن‏که در تفکر توحیدی، مبنای سنجش خداست، و نه انسان. تلقی شما از جهانی شدن چیست و از چه زاویه‏ای به این موضوع می‏نگرید؟ گمان می‏کنم قبل از پرداختن به اصل گفت‏وگو...